Υλικό: Ελληνικό καλάμι Διάμετρος: 20-25 mm Caneplex Design ID:1003 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Μπαμπού Mahogany Διάμετρος: 22-26 mm Caneplex Design ID:1004 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Μπαμπού White (βαμμένο με χρώμα) Διάμετρος: 16-22 mm Caneplex Design ID:1029 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Φοινικόφυλλο ραφτό Caneplex Design ID:1002 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Λυγαριά φυσική Διάμετρος: 6-12 mm Caneplex Design ID:1005 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Μπαμπού λευκό – Bamboo White Διάμετρος: 24-28 mm Caneplex Design ID:1006 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Μπαμπού λευκό – Bamboo White Διάμετρος: 30-35 mm Caneplex Design ID:1007 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Πάνελ λυγαριάς αποφλοιωμένης LWCP 1890 – 2 Caneplex Design ID:1008 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Πάνελ Λυγαριάς αποφλοιωμένης LW 1890 – 11 Caneplex Design ID:1009 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ

Υλικό: Πάνελ Λυγαριάς αποφλοιωμένης LWCP 1890 – 2 Caneplex Design ID:1031 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΚΙΑΣΗ