Υλικό: Ελληνικό καλάμι
Διάμετρος: 20-25 mm

Υλικό: Μπαμπού Mahogany
Διάμετρος: 22-26 mm

Υλικό: Μπαμπού White (βαμμένο με χρώμα)
Διάμετρος: 16-22 mm

Υλικό: Φοινικόφυλλο ραφτό

Υλικό: Λυγαριά φυσική
Διάμετρος: 6-12 mm

Υλικό: Μπαμπού λευκό – Bamboo White
Διάμετρος: 24-28 mm