Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1018 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Caneplex Design ID:1097 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Καλάμι Ταϊ Διάμετρος: 8-10 mm Caneplex Design ID:1098 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Κλαδιά λυγαριάς Caneplex Design ID:1099 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Κλαδιά λυγαριάς Caneplex Design ID:1100 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Κλαδιά μπαμπού Caneplex Design ID:1101 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό:: Ριζοκάλαμο Διάμετρος: 4-8 mm Caneplex Design ID:1102 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Κλαδιά ρείκι Caneplex Design ID:1103 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Φυσική λυγαριά Διάμετρος: 6-12 mm Caneplex Design ID:1104 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Ριζοκάλαμο Διάμετρος: 6-12 mm Caneplex Design ID:1105 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Φυσική λυγαριά Διάμετρος: 6-12 mm Caneplex Design ID:1106 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Κλαδιά ρείκι Caneplex Design ID:1108 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Υλικό: Φοινικόφυλλο πλεκτό Caneplex Design ID:1109 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ