Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη
Διάμετρος: 6-10 mm

Υλικό: Μπαμπού White (βαμμένο με χρώμα)
Διάμετρος: 16-22 mm

Υλικό: Λυγαριά φυσική
Διάμετρος: 6-12 mm

Υλικό:  Ιστοί μπαμπού Moso

Υλικό: Αλάγκ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin
Περιγραφή: Επένδυση οροφής με μπαμπού Tonkin
Διάμετρος: 12 – 16 mm