Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1019 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White (βαμμένο με χρώμα) Διάμετρος: 16-22 mm Caneplex Design ID:1020 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά φυσική Διάμετρος: 6-12 mm Caneplex Design ID:1021 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό:  Ιστοί μπαμπού Moso Caneplex Design ID:1022 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Αλάγκ Caneplex Design ID:1023 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Περιγραφή: Επένδυση οροφής με μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 12 – 16 mm Caneplex Design ID:1024 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού ιστοί Ντουαν Διάμετρος: 6-8 cm – 8-10 cm Caneplex Design ID:1025 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 18-26 mm Caneplex Design ID:1026 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή: Επένδυση μπαρ και επένδυση οροφής με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6 – 12 mm Caneplex Design ID:1138 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Επένδυση οροφής και όψης με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 8 – 12 cm Caneplex Design ID:1139 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση οροφής με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6 – 12 mm Caneplex Design ID:1140 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Περιγραφή:Επένδυση οροφής και επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 12 – 16 mm Caneplex Design ID:1141 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση οροφής με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6 – 12 mm Caneplex Design ID:1142 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Καλάμι ελληνικό Περιγραφή:Επένδυση οροφής με καλάμι ελληνικό Διάμετρος: 20 – 25 mm Caneplex Design ID:1143 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 10 – 16 mm Caneplex Design ID:1144 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μακούτι Περιγραφή:Επένδυση οροφής με Μακούτι Caneplex Design ID:1145 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Επένδυση τοίχου με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 10 – 12 cm Caneplex Design ID:1146 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών και επένδυση πόρτας με μπαμπού White Διάμετρος: 10 – 16 mm Caneplex Design ID:1147 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Κλαδιά μπαμπού Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με κλαδιά μπαμπού Caneplex Design ID:1148 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Διάμετρος: 24 – 28 mm Caneplex Design ID:1149 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού White Διάμετρος: 14 – 18 mm Caneplex Design ID:1151 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού White Διάμετρος: 14 – 18 mm Caneplex Design ID:1152 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Moso Περιγραφή:Διακόσμηση με ρεφιλαρισμένα μπαμπού Moso Διάμετρος: 12 – 14 cm Caneplex Design ID:1153 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή: Επένδυση οροφής με μπαμπού White Διάμετρος: 16-22 mm Caneplex Design ID:1154 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς LWCP 1890 – 2 Περιγραφή:Εξωτερικά διαχωριστικά χώρου με χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς Caneplex Design ID:1155 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή: Επένδυση πατώματος με φλύδες μπαμπού Moso Διάμετρος: 2.50 cm Caneplex Design ID:1156 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Περιγραφή: Επένδυση τοίχου και επένδυση πατώματος με μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 10 – 18 mm Caneplex Design ID:1157 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Κλαδιά λυγαριάς Περιγραφή: Διακόσμηση με κλαδιά λυγαριάς Caneplex Design ID:1158 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή:Επένδυση οροφής και επένδυση τοίχου με μπαμπού White Διάμετρος: 30-35 mm Caneplex Design ID:1159 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Επένδυση οροφής και διαχωριστικά χώρου με μπαμπού White Διάμετρος: 18 – 22 mm Caneplex Design ID:1160 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση οροφής με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 18 – 26 mm Caneplex Design ID:1162 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή:Επένδυση οροφής με μπαμπού White Διάμετρος: 24 – 28 mm Caneplex Design ID:1163 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Επένδυση οροφής με μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 12 – 18 mm Caneplex Design ID:1164 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση οροφής με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 18 – 24 mm Caneplex Design ID:1165 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση οροφής με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 18 – 24 mm Caneplex Design ID:1166 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού White Διάμετρος: 16 – 22 mm Caneplex Design ID:1167 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Mahogany (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Εσωτερικό διαχωριστικό δωματίου με μπαμπού Mahogany Διάμετρος: 16 – 22 mm Caneplex Design ID:1168 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού Mahogany (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού Mahogany Διάμετρος: 16 – 22 mm Caneplex Design ID:1169 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Εσωτερικά διαχωριστικά δωματίου με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6 – 10 mm Caneplex Design ID:1170 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Μπαμπού White Περιγραφή:Επένδυση οροφής με μπαμπού White Διάμετρος: 24 – 28 mm Caneplex Design ID:1171 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ψάθα Moso Περιγραφή:Επένδυση οροφής με ψάθα Moso Caneplex Design ID:1172 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό:: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Επένδυση τοίχου με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 12-14 cm Caneplex Design ID:1173 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Εσωτερικό διαχωριστικό δωματίου με ιστοί μπαμπού Moso Διάμετρος: 10-12 cm Caneplex Design ID:1174 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς LWP 1890 – 42 Περιγραφή:Επένδυση οροφής και επένδυση τοίχων με χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς Caneplex Design ID:1175 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση οροφών με λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1176 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Duan Περιγραφή:Διακόσμηση δωματίου Διάμετρος: 6-8 cm Caneplex Design ID:1177 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Επένδυση οροφής και τοίχων με ιστούς μαμπού Moso Διάμετρος: 6-8 cm Caneplex Design ID:1178 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Επένδυση οροφής με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 6-8 cm Caneplex Design ID:1179 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Εσωτερικό διαχωριστικό δωματίου με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 10-12 cm Caneplex Design ID:1180 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Εξωτερικό διαχωριστικό χώρου με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 12-14 cm Caneplex Design ID:1181 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso (βαμμένο με χρώμα) Περιγραφή:Διακόσμηση Διάμετρος: 10-14 cm Caneplex Design ID:1182 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Περιγραφή:Επένδυση τοίχου με ιστούς μπαμπού Moso Διάμετρος: 10-14 cm Caneplex Design ID:1183 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Περιγραφή:Επένδυση ντουλαπιών με μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 8 – 14 mm Caneplex Design ID:1184 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ