Υλικό: Αποφλοιωμένη λυγαριά
Διάμετρος: 6-12mm

Υλικό: Ψάθα Μ04

Υλικό: Κλαδιά λυγαριάς

Υλικό: Μπαμπού φυσικό “white quality”
Διάμετρος: 20-22 mm

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Ντουάν
Διάμετρος: 6-8 cm – 8-10 cm

Υλικό: Μπαμπού Tonkin
Διάμετρος: 12-18 mm