Υλικό: Ιστοί μπαμπού Ντουάν Διάμετρος: 6-8 cm – 8-10 cm Caneplex Design ID:1027 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 12-18 mm Caneplex Design ID:1110 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς Caneplex Design ID:1111 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού White Διάμετρος: 30-35 mm Caneplex Design ID:1112 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού White Διάμετρος: 24-28 mm Caneplex Design ID:1113 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 4-10 mm Caneplex Design ID:1114 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 12-18 mm Caneplex Design ID:1115 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού White Διάμετρος: 24-28 mm Caneplex Design ID:1116 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Φυσική λυγαριά Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1117 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη φυσικής λυγαριάς LW 1890 – 43 Caneplex Design ID:1118 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 18-26 mm Caneplex Design ID:1119 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς LWCP 1890 – 2 Caneplex Design ID:1120 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Λυγαριά αποφλοιωμένη Διάμετρος: 26-32 mm Caneplex Design ID:1121 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Caneplex Design ID:1122 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Ku Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1123 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη φυσικής λυγαριάς LW 1890 – 11 Caneplex Design ID:1124 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς (βαμμένη με χρώμα) LWP 1890 – 45 Caneplex Design ID:1125 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη αποφλοιωμένης λυγαριάς LWP 1890 – 42 Caneplex Design ID:1126 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Λυγαριά φυσική – Κλαδιά ρείκι Διάμετρος: Λυγαριά φυσική: 6-12 mm Caneplex Design ID:1127 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Χειροποίητη πλέξη φυσικής λυγαριάς LW 1890 – 44 Caneplex Design ID:1128 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Λυγαριά φυσική Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1129 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Ku (βαμμένο με χρώμα) Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1130 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Ku Διάμετρος: 6-10 mm Caneplex Design ID:1132 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Καλάμι ελληνικό Διάμετρος: 12-18 mm Caneplex Design ID:1133 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 14-18 mm Caneplex Design ID:1134 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού Tonkin Διάμετρος: 14-18 mm Caneplex Design ID:1135 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso Διάμετρος: 56-65 mm Caneplex Design ID:1136 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Ιστοί μπαμπού Moso (βαμμένο με χρώμα) Διάμετρος: 6-8 cm – 8-10 cm Caneplex Design ID:1137 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Υλικό: Μπαμπού White Διάμετρος: 24-28 mm Caneplex Design ID:1131 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ