ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ CANEPLEXUS DESIGN

Τα προϊόντα της Caneplexus είναι πιστοποιημένα από τον φορέα πιστοποίησης BQC σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρησης το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

 

Τα προϊόντα της Caneplexus είναι πιστοποιημένα από τον φορέα πιστοποίησης BQC σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

 

Δήλωση πολιτικής σχετικά με τα βασικά πρότυπα εργασίας του FSC.

 

Δήλωση πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και βιωσιμότητα της εταιρείας.